Statystyki

  • Odwiedziło nas: 319760
  • Do końca roku: 29 dni
  • Do wakacji: 202 dni

Informacja dotycząca dzieci - uchodźców z Ukrainy, którzy korzystają z ukraińskiego systemu oświaty w formie zdalnej

Obywatele Ukrainy, uczący się w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki.

W związku z powyższym, rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.