Statystyki

  • Odwiedziło nas: 454445
  • Do końca roku: 222 dni
  • Do wakacji: 29 dni

Przedszkola/oddziały przedszkolne – dyżury wakacyjne

ZASADY ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA
NA DYŻURZE WAKACYJNYM (dotyczy żywienia)

 

Nieobecności dziecka na posiłkach na dyżurze wakacyjnym należy dokonać do godz. 9.00  danego dnia

W informacji proszę wpisać dane dziecka, numer szkoły, gdzie jest dyżurze i termin nieobecności (od – do). Można zgłaszać kilka dni razem.

Zgłoszenia do wychowawcy lub opiekuna grupy nie będą honorowane

Zwroty będą dokonane po zakończeniu akcji na podstawie mailowego wniosku od Rodzica koniecznie z podanym numerem konta.

Niedopełnienie warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją ze zwrotu.

 Administrator stołówki

 

Poniżej publikujemy terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców.

W lipcu i sierpniu 2023 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe
6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola/szkoły.

Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów. Więcej informacji o terminach i zasadach zapisów opublikujemy w lutym br.

Terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych zostaną podane
do końca stycznia br.

Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach specjalnych lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych będą prowadzone poza elektronicznym systemem zapisów.

Rodzice (prawni opiekunowie) będą mogli zapisać dziecko na dyżur wakacyjny bezpośrednio w przedszkolu specjalnym lub w szkole podstawowej specjalnej z oddziałami przedszkolnymi. Zapisy rozpoczną się w kwietniu br.

Warunkiem zapisu jest złożenie przez rodziców w dyżurującym przedszkolu specjalnym/szkole podstawowej specjalnej „karty zgłoszenia” wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wzór ”karty zgłoszenia” oraz sposób składania dokumentów potrzebnych do zapisu określi dyrektor przedszkola/szkoły. Informacje dostępne będą na stronach internetowych przedszkoli specjalnych i szkół podstawowych specjalnych prowadzących oddziały przedszkolne.

 

Numer konta do wpłat za żywienie:

SZWAJCARKA Marcin Sikorski

22 1940 1076 3017 2447 0058 0000

Proszę o dopisek, że wpłata dotyczy dyżuru wakacyjnego dla oddziału przedszkolnego