Statystyki

  • Odwiedziło nas: 429821
  • Do końca roku: 258 dni
  • Do wakacji: 65 dni

Punkty do nauki zdalnej dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, którzy chcą kontynuować zajęcia online w ukraińskim systemie edukacji

 
 
1 września w warszawskich szkołach rozpoczęły się lekcje. Miasto pamięta także o dzieciach i młodzieży z Ukrainy, które chcą kontynuować zajęcia online w ukraińskim systemie edukacji. Specjalnie dla nich przygotowane zostały punkty nauki zdalnej, w których można spokojne się uczyć w obecności opiekuna. Punkty są wyposażone w komputery, drukarki i niezbędny sprzęt. Znajdują się w różnych dzielnicach Warszawy, tak by każdy miał do nich łatwy dostęp. Największy mieści się w Centrum Edukacji i Rozwoju przy ul. Towarowej 25A (https://edukacja.um.warszawa.pl/centrum-edukacji-i-rozwoju). Oferowana jest w nich również pomoc psychologiczna, możliwość nauki języka polskiego oraz różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje.
 
Organizację punktów prowadzonych przez Miasto finansuje UNICEF Polska. Celem działań Warszawy jest zapewnienie wszystkim ukraińskim uczniom możliwości nauki; niezależnie od tego czy dołączą do polskiego systemu oświaty, czy pozostaną w systemie ukraińskim. W działaniach tych wspierają Miasto organizacje pozarządowe, instytucje i firmy prywatne.
 
Mapa punktów do nauki zdalnej: https://mapum2.um.warszawa.pl
 
1 вересня у варшавських школах розпочалися уроки. Місто пам’ятає також про дітей та молодь з України, які хочуть продовжити онлайн-заняття в українській системі освіти. Спеціально для них ми підготували пункти дистанційного навчання, де можна спокійно навчатися в присутності опікуна. Пункти оснащені комп’ютерами, принтерами та необхідним обладнанням. Вони розташовані в різних районах Варшави, щоб кожен мав до них легкий доступ. Найбільший знаходиться в Центрі освіти та розвитку на вул. Товарова 25A. У ціому центрі ми також пропонуємо психологічну допомогу, можливість вивчати польську мову та різноманітні заняття, які розвивають зацікавлення та захоплення.
Організацію пунктів, якими керує місто, фінансує UNICEF Польща. Метою діяльності Варшави є надання всім українським учням можливостей навчання; незалежно від того, приєднаються вони до польської системи освіти чи залишаться в українській. Ці заходи підтримують міські неурядові організації, установи та приватні компанії.
 
Карта пунктів дистанційного навчання: https://mapum2.um.warszawa.pl