Statystyki

  • Odwiedziło nas: 473979
  • Do końca roku: 189 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

EKO z Twoją Wolą

logo programu eko z twoja wola

 

„Eko z Twoją Wolą", czyli dzieci i młodzież troszczą się o środowisko

Przedszkola i szkoły od lat działają na rzecz szeroko rozumianej ekologii. W tym roku realizują projekt „Eko z Twoją Wolą”. Celem projektu jest m.in. zmotywowanie wychowanków i uczniów do poznawania najważniejszych wartości lokalnej przyrody, zachęcenie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, zdobywanie wiedzy o przyrodzie, nauka racjonalnego gospodarowania jej zasobami oraz dbanie o zdrowie.


Przedszkolaki w ramach autorskiego programu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”, biorą udział w różnych akcjach: „Rośliny za elektrośmieci”, „Milion drzew dla Warszawy”, „Sprzątanie
świata”, zbiórce nakrętek plastikowych, zużytych baterii, makulatury, czy karmy dla zwierząt ze schroniska w Celestynowie. Z kolei uczniowie szkół podstawowych uczestniczą w wykładach
i prezentacjach promujących zachowania ekologiczne i powadzą działania pod wspólną nazwą „Ekologia po sąsiedzku”. W niektórych szkołach uczniowie jesienią wykonywali „prace ekologiczne” w specjalnie zorganizowanych przyszkolnych ogródkach. Wszystkie szkoły podstawowe biorą udział w różnorodnych akcjach czy zbiórkach charytatywnych. Zbierają korki, tusze, tonery, karmę czy koce dla potrzebujących zwierząt. Biorą udział w akcjach np. „Sprzątanie Świata”. Szkoły ponadpodstawowe w ramach działań ekologicznych rozpoczęły jesienią rewitalizację terenów przyszkolnych, porządkując zieleń czy zasadzając krzewy i kwiaty. Na wiosnę zaplanowany jest udział młodzieży w corocznej akcji „Sadzenia drzew przez maturzystów”. Uczniowie i nauczyciele rozpoczęli też działania nad realizacją konkursowych filmów o segregacji śmieci i filmów instruktażowych „Eko Porada, czyli jak to zrobić?”. 

 

Uczniowie sadzą rośliny kreując „zieloną przyszłość” wolskich szkół podstawowych 

Uczniowie wszystkich wolskich szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Eko z Twoją Wolą” na przełomie września i października włączyli się w akcję sadzenia 1000 roślin tj. Berberysa Thunberga Atropurpurea, derenia jadalnego, tawuły japońskiej, pigwowca, głogu, jałowca pospolitego, ognika Soleil d’or, trzmieliny Fortune'a Coloratus, pęcherznicy kalinolistnej, porzeczki alpejskiej, irgi, tawliny jarzębolistnej i morwy białej. Celami realizowanej akcji było połączenie sił by zazielenić tereny należące do szkół, wniesienie udziału wolskich uczniów w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz promocja działań proekologicznych wśród młodych ludzi. We wszystkich szkołach uczniowie z różnych klas pod opieką nauczycieli z dużym zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy przystąpili do realizacji zadania. Tereny należące do szkół tj. boiska, trawniki, ogródki zostały obsadzone otrzymanymi roślinami. Wszyscy z niecierpliwością czekają, aż wiosną nowo posadzone krzewy zazielenią się. Wszystkim działaniom podjętym przez szkoły w ramach niniejszej akcji towarzyszyły wydarzenia i zajęcia edukacyjno – ekologiczne m.in. warsztaty plastyczne, quizy ekologiczne, składanie dobrych życzeń nowo posadzonym roślinom oraz Eko lekcje. Efektem końcowym akcji sadzenia krzewów było przekonanie panujące wśród uczniów, że dokonali czegoś ważnego dla swojej społeczności i środowiska. Niniejsza inicjatywa przyczyniła się również do poszerzenia odpowiedzialności uczniów za naszą planetę oraz wpłynęła pozytywnie na kształtowanie przyszłego dorosłego człowieka dbającego o środowisko naturalne. To wydarzenie pokazuje, że nawet małe kroki podejmowane przez młode pokolenie mogą mieć ogromy wpływ na przyszłość naszej planety. Wszystkie wolskie szkoły podstawowe udowodniły, że edukacja i zaangażowanie młodych ludzi w kwestie ekologiczne to klucz do lepszej przyszłości dla nas wszystkich.