Statystyki

  • Odwiedziło nas: 474030
  • Do końca roku: 189 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Dostępność

Dostępność

Dostępność dla osób głuchych

Szkoła udostępnia usługę tłumacza migowego on-line, dostępną pod adresem https://tlumacz.migam.org/dbfo_wola

Placówka wyposażona jest w pętlę indukcyjną.

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa w Warszawie

Serwis naszej placówki został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami

Strona wykorzystuje następujące rozwiązania:

  • HTML5
  • WCAG 2.1 (AA)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-EyesJAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd i nawigacja

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki.

Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Porczyński, aporczynski@edu.um.warszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 836 64 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

 

Sposób dojazdu

Dojście piesze od ul. Jana Olbrachta, ul. Krępowieckiego. Przejścia dla pieszych przy ul. Jana Olbrachta nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Na trasie dojść do wejść do budynku występują liczne przeszkody np. słupki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, schody, pachołki.

Najbliższe przystanki autobusowe: Antka Rozpylacza 01 (260m), Antka Rozpylacza 02 (350m). Linie autobusów dostępne ze wskazanych, najbliższych przystanków – 129, 167, 284.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu publicznym na ul. Krępowieckiego, po prawej stronie od wjazdu z ul. Jana Olbrachta.

Postój taksówek znajduje się przy ulicy Jana Olbrachta, przy skrzyżowaniu z ul. Szczecińskiego.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Główne wejście do budynku od strony osiedla mieszkaniowego, na południe od budynku Tadeusza Krępowieckiego 7A, zabezpieczone kontrolą dostępu.

Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe o szerokości powyżej 90 cm.

Pokonanie różnicy poziomów między piętrem -1, a 0 odbywa się jedynie poprzez schody.

Korytarze na poszczególnych piętrach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. Przy schodach, zamontowano poręcze. Na części klatek schodowych, umieszczono kontrastowe oznaczenia pierwszego i ostatniego schodka w biegu. 

W budynku znajdują się dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem schodów. Krawędzie schodów bez wyróżnień kolorystycznych (niewidoczne dla osób słabowidzących). Stopnie schodów proste, bez wystających nosków. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów, brak wind.

W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna oraz działa tłumacz języka migowego on-line. Pochylnia znajduje się przy głównym wejściu.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Brak windy do celów ewakuacyjnych.


Zasady wejścia na teren Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa z psem asystującym

Wchodząc na teren SP 351 z psem asystującym, zgłoś jego obecność pracownikowi obsługującemu wejście do budynku.

Podczas Twojej wizyty będzie Ci towarzyszył wyznaczony pracownik SP 351.

Musisz posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”.

Nie musisz prowadzić psa asystującego na smyczy ani zakładać mu kagańca.

Pamiętaj, że jako właściciel odpowiadasz za swojego psa i ponosisz pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie szkoły.

Po zakończeniu wizyty towarzyszący Ci pracownik SP 351 odprowadzi Cię do drzwi lub jeśli będzie taka potrzeba, pomoże Ci wyjść z budynku.

Dla własnego komfortu możesz uprzedzić nas telefonicznie lub mailowo o swojej wizycie. Wtedy będziemy mogli się do niej lepiej przygotować.