Statystyki

  • Odwiedziło nas: 191662
  • Do końca roku: 329 dni
  • Do wakacji: 138 dni

Lato w mieście 2022

logo programu lato w mieście

 

ZASADY ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA LATO w MIEŚCIE Zgodnie z regulaminem akcji Lato w Mieście, podanym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy zgłoszenia nieobecności dziecka na posiłkach należy dokonać do firmy odpowiadającej za żywienie do godz. 14.00 dnia poprzedzającego  sms 511-131-109  mail beata.jurkiewicz@szwajcarka.net W informacji proszę wpisać dane dziecka, numer szkoły, gdzie jest LwM i termin nieobecności (od – do). Można zgłaszać kilka dni razem. Zgłoszenia do wychowawcy lub opiekuna grupy nie będą honorowane Zwroty będą dokonane po zakończeniu akcji na podstawie mailowego wniosku od Rodzica koniecznie z podanym numerem konta. Niedopełnienie warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją ze zwrotu. Administrator stołówki, Beata Jurkiewicz

 

UWAGA, ZMIANA KONTA DO WPŁAT ZA ŻYWIENIE PODCZAS AKCJI LATO W MIEŚCIE

W związku ze zmianą ajenta obsługującego szkolną stołówkę, wpłaty za żywienie dokonane na konto firmy JADAM, zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew.

Należy dokonać wpłaty na konto nowego ajenta:

Szwajcarka Marcin Sikorski
Credit Agricole
22 1940 1076 3017 2447 0058 0000
Proszę o podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska, turnusu i nazwy szkoły.

 

Warszawska Akcja "Lato w Mieście" 27 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.  

Od 10 maja 2022 r. ruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. 

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 10 maja 2022 r. od godziny 8:00 i potrwają do 22 maja 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram. 

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich). 

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 24 maja 2022 r. o godzinie 16:00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 25 maja 2022 r. od godziny 8:00 do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: 
warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym 
w Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego,                      z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie. 

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2022 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami. 

Zapraszamy!

Wykaz wakacyjnych placówek edukacyjnych, znajdą Państwo poniżej, w plikach do pobrania.