Statystyki

  • Odwiedziło nas: 292923
  • Do końca roku: 96 dni
  • Do wakacji: 269 dni

Lato w mieście 2023

plakat akcji lato w mieście

 

ZASADY ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA
LATO w MIEŚCIE (DOTYCZY ŻYWIENIA)

Zgodnie z regulaminem akcji Lato w Mieście, podanym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy zgłoszenia nieobecności dziecka na posiłkach należy dokonać do godz. 14.00 dnia poprzedzającego

W informacji proszę wpisać dane dziecka, numer szkoły, gdzie jest LwM i termin nieobecności (od – do). Można zgłaszać kilka dni razem.

Zgłoszenia do wychowawcy lub opiekuna grupy nie będą honorowane

Zwroty będą dokonane po zakończeniu akcji na podstawie mailowego wniosku od Rodzica koniecznie z podanym numerem konta.

Niedopełnienie warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją ze zwrotu.

Administrator  stołówki

 

 

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2023

Od 16 maja 2023 r. od godziny 16.00 rozpoczynają się zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie/uczennice oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Status uczennicy/ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia (oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej). Do wzięcia udziału w Akcji zapraszamy również dzieci z Ukrainy, na takich samych zasadach jak dzieci warszawskie.

Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców nie podwyższyło w tym roku opłaty dziennej pomimo wysokiej inflacji oraz wzrostu cen produktów żywieniowych, energii i transportu chcąc nadal zapewnić wysoki standard opieki oraz wyżywienia dla wszystkich uczestników. W tym roku wszystkich uczestników obowiązuje jednakowa stawka 50 zł dziennie, jednak w zmienionym podziale: 20 zł opłata za wyżywienie oraz 30 zł opłata za opiekę.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2023, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 16 maja 2023 r. od godziny 16:00 i potrwają do 28 maja 2023 r. do godz. 24:00 – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Publikacja oferty placówek organizujących Akcję w elektronicznym systemie zgłoszeń nastąpi 16 maja 2023 r. o godz. 16.00.

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 będą publikowane na bieżąco na stronie warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl 

W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 30 września 2023 r., po spełnieniu następujących warunków: 

 – najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia, skuteczne zgłoszenie nieobecność, (telefoniczne,  e-mailowo lub osobiście) przez rodzica/opiekuna prawnego

oraz 

– do 31 sierpnia 2023 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko wniosku o zwrot opłaty. 

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.