Statystyki

  • Odwiedziło nas: 473970
  • Do końca roku: 189 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Boisko szkolne

Boisko szkolne

Boisko szkolne jest publicznie dostępne w godzinach:

Poniedziałek:     17:30-20:30
Wtorek:                 17:30-20:30
Środa:                   17:30-20:30
Czwartek:            17:30-20:30
Piątek:                  17:30-20:30
Sobota:                   9:00-15:00

 

Regulamin boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa w Warszawie

1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz zajęć rekreacyjno-sportowych.

2. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:30 boisko przeznaczone jest wyłącznie do użytku szkolnego. Osoby postronne w ww. godzinach nie mogą przebywać na terenie boiska szkolnego.

3. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela.

4. Podczas zajęć rekreacyjno-sportowych za bezpieczeństwo uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej odpowiadają nauczyciele – wychowawcy świetlicy.

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie boiska szkolnego przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych i/ lub świetlicowych.

6. Korzystanie z boiska dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie w godzinach określonych przez szkołę.

7. Z urządzeń znajdujących się na terenie boiska należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczycieli, sekretariatu szkoły lub do dozorców szkolnych.

10. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

11. Na terenie obiektu (boiska szkolnego oraz terenu szkoły) obowiązuje zakaz:

wprowadzania psów i innych zwierząt;

niszczenia urządzeń;

palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;

spożywania napojów alkoholowych;

spożywania środków odurzających;

przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod wpływem działania innych środków odurzających;

zaśmiecania terenu.

12. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.

13. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

14. Teren boiska szkolnego jest monitorowany.

TELEFONY ALARMOWE:

centrum powiadamiania ratunkowego – 112;

pogotowie ratunkowe – 999;

straż pożarna – 998;

policja – 997.