Statystyki

  • Odwiedziło nas: 474025
  • Do końca roku: 189 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Lato w mieście 2024

LATO W MIEŚCIE 2024

 

Warszawska Akcja "Lato w Mieście" 24 czerwca  - 30 sierpnia 2024 r.  

 

LATO W MIEŚCIE - ZAPISY - INFORMACJA

 

Od 14 maja 2024 r. od godziny 16.00 rozpoczynają się zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie/uczennice oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Status ucznia/uczennicy przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia (oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej).

Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, również podczas tegorocznej edycji Akcji „Lato w Mieście” nie podwyższyło opłaty dziennej, chcąc nadal zapewnić wysoki standard opieki oraz wyżywienia dla wszystkich uczestników - obowiązująca stawka to 50 zł dziennie w podziale: 20 zł opłata za wyżywienie oraz 30 zł opłata za opiekę.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2024, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 14 maja 2024 r. od godziny 16:00 i potrwają do 26 maja 2024 r. do godz. 24:00 – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Publikacja oferty placówek organizujących Akcję, w elektronicznym systemie zgłoszeń, nastąpi 14 maja 2024 r. o godz. 16.00.

Rodzice/opiekunowie prawni rejestrują dzieci na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 28 maja 2024 r. o godzinie 16.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 29 maj 2024 r. od godziny 8.00 do 11 czerwca 2024 r. do godziny 16.00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE)

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w FPE. Opłata wynosi 50 zł dziennie w podziale: 20 zł za dwa posiłki, w tym jeden ciepły i napoje oraz 30 zł za opiekę. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2024 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.

 

Zapraszamy!

 

Wykaz placówek
(Aktualizacja 27.02.2024 r.)

 

ZASADY ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA
LATO w MIEŚCIE (DOTYCZY ŻYWIENIA)

 

Stawka żywieniowa:

20 zł

Wpłaty za wyżywienie dla  Dzieci proszę o wysyłanie na poniższe dane z opisem: imię i nazwisko dziecka oraz nr szkoły, do której zapisane zostało dziecko na Lato w Mieście.

Dane konta bankowego:

Szwajcarka Marcin Sikorski sp. z o.o.

74 1050 1735 1000 0090 8313 5617

 

Zgodnie z regulaminem akcji Lato w Mieście, podanym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy zgłoszenia nieobecności dziecka na posiłkach należy dokonać do godz. 14.00 dnia poprzedzającego

Odwoływanie posiłków drogą e-mail: latozima-2@szwajcarka.net lub SMS 511 131 109 z podaniem nr placówki, nazwisko i imię dziecka oraz termin nieobecności.

Wnioski o zwrot do 10 września 2024 tylko poprzez e-mail: latozima-2@szwajcarka.net z podaniem nr placówki, Nazwisko i Imię Dziecka, ilość dni nieobecności oaz nr konta bankowego do zwrotu. Zwrot nadpłaty nastąpi do 30 września 2024.

Zgłoszenia do wychowawcy lub opiekuna grupy nie będą honorowane

Zwroty będą dokonane po zakończeniu akcji na podstawie mailowego wniosku od Rodzica koniecznie z podanym numerem konta.

Niedopełnienie warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją ze zwrotu.

Administrator  stołówki